Informácie o hre

Štvrtý ročník Guardians bude prebiehať formou CTF (Capture The Flag), v ktorom si môžeš otestovať svoje schopnosti v oblastiach DFIR (Digital Forensics, Incident response) a Threat Hunting. Na rozdiel od minulých ročníkov nebude hra z dôvodu dodržiavania sociálneho odstupu rozdelená na online kvalifikáciu a finále, ale celá bude priebiehať v online priestore počas celého Októbra a každý týždeň budú pribúdať nové úlohy. Vyhodnotenie najlepších tímov s najvyšším počtom bodov prebehne na záver mesiaca. Na riešenie úloh vám bude stačiť hociktorý moderný internetový prehliadač.

Súťažiť tentokrát nebudú jednotlivci, ale tímy. V jednom tíme môže byť jeden až päť členov, takže neváhaj zavolať aj svojich kolegov alebo spolužiakov 🙂 . Vytvorte si spolu jeden tím, vyriešte najviac úloh a ukážte, ktorá firma či škola na Slovensku má najlepších odborníkov na IT bezpečnosť. Guardians však nie je len hra. Je to súbor úloh určených na to, aby sa záujemcovia o IT bezpečnosť naučili a otestovali si praktické zručnosti v oblasti reakcie na incidenty v prostredí, ktoré pripomína skutočnú podnikovú sieť. Servery (ADC, Exchange, fileserver, webserver, …), firewally, IDS, log management, pracovné stanice. Simulovaní používatelia posielajú emaily, surfujú po Internete a využívajú interné zdroje. Útoky sú pripravené v spolupráci s profesionálnymi penetračnými testermi a založené na reálnych metódach používaných APT skupinami.

Partneri